sponka

Hlinikové radiátory XHÉNIA
(Flexta s.r.o. výhradný predajca pre SR a ČR)

Profil firmy

Vznik: Firma vznikla v roku 1991 ako fyzický podnikajúca osoba pod obchodným názvom: Ing. Cyril BIĽ – FLEXTA
Právna forma firmy t.j. FLEXTA s.r.o. vznikla 26. 3. 1998

Hlavný predmet činnosti: pic
Špecializácia:
Radiátory Xhénia v dizajne ako sa vyrábaju dnes boli uvedené na slovenský trh firmou Flexta koncom roku 1996. V inom dizajne a pod iným názvom ale v rovnakej konštrukcii (ojedinelé v spájaní článkov) sa radiátory predávajú a užívajú už 27 rokov. Radiátory Xhénia sa vyznačujú vysokou kvalitou dielenského spracovania a dĺžkou životnosti s indexom reklamácií 0,05%.

Výroba polotovarov, t.j. hliníkových profilov sa vyrába v slovenskej republike – Žiar nad Hronom.

Firma FLEXTA je organizovaná racionálne bez záväzkov s minimalizáciou neproduktívnych nákladov s cieľom zabezpečiť stabilitu a postupné zvyšovanie hodnoty firmy.

pic pic pic pic
pic pic pic pic
pic pic pic pic
pic pic pic pic
pic pic pic pic
pic pic pic pic
pic pic pic pic
pic pic pic