sponka

Hlinikové radiátory XHÉNIA
(Flexta s.r.o. výhradný predajca pre SR a ČR)

Prečo „xhénia“ hliníkové radiátory?

ZÁKLADNOU PREDNOSŤOU radiátorov „xhénia“, okrem už uvedených vlastností, je úspora spotreby tepelnej energie od 20% vyššie. K úspore dochádza v dôsledku vysokej tepelnej účinnosti radiátora a takmer okamžitej reakcii na regulačný systém. Vysoká tepelná účinnosť je dosiahnutá minimalizáciou tepelného odporu vďaka vhodne zvolenej hliníkovej zliatine a bezkonkurenčne malému objemu vody.

pic

VO VNÚTRI RADIÁTOROV sa neusadzuje vodný kameň a neznižuje sa tým ich exotermická schopnosť. Vďaka vnútornému povrchu malého priemeru je rýchlosť prúdenia vykurovacej vody v porovnaní s prípojnými rúrami vysoká. Vodný kameň sa neusadzuje ani v prípade vykurovacej vody s vyšším obsahom vápnika.

SÚ BEZPEČNÉ. Keďže sú profily radiátora zaoblené a celý radiátor je bez ostrých hrán, sú vhodné nielen na vykurovanie bežných bytových a nebytových objektov, ale obzvlášť na vykurovanie materských aj iných škôl a podobných zariadení.

NESTRÁCAJÚ HODNOTU, pre životné prostredie sú prijateľné. Čistý hliníkový materiál zaručuje, že aj po odmontovaní a výmene po viacerých desaťročiach budú mať ešte značnú hodnotu. Pri ďalšom využití možno použiť viac ako 90% ako základnú surovinu.

MODERNE, ESTETICKY A FUNKČNE RIEŠENÝ DIZAJN radiátorov „xhénia“ je navrhnutý tak, aby jeho konštrukcia v maximálnej miere plnila funkciu vykurovacieho telesa. Vďaka asymetrickému dizajnu radiátora (zadnej plnej stene oproti prednej vzdušnej, ktorú tvoria zvislé články a vhodne tvarované vodorovné profily) sa tok ohriateho vzduchu odráža a usmerňuje smerom do interiéru, čím sa výrazne znižujú tepelné straty a dochádza k efektívnejšiemu využitiu odovzdaného tepla. Za radiátor nie je potrebné inštalovať reflexnú podložku. Efektívnosť radiátora sa neznižuje ani zapustením do steny alebo pod parapet.

pic

MINIMÁLNE NÁKLADY NA VODU. V štandardnom rodinnom dome s použitím radiátorov „xhénia“ je v celom systéme (radiátory, rozvody, kotol) cca 50 l vody.

VĎAKA VYŠŠIE UVEDENÝM VLASTNOSTIAM ZÍSKAL RADIÁTOR „xhénia” NA ODBORNÝCH VÝSTAVÁCH TIE NAJVYŠŠIE OCENENIA.