sponka

Hlinikové radiátory XHÉNIA
(Flexta s.r.o. výhradný predajca pre SR a ČR)

Montáž, základné príslušenstvo a prevádzkové podmienky

ZÁKLADNÉ A NEZAMENITEĽÉ PRÍSLUŠENSTVO tvorí obsah montážnej sady, ktorú je potrebné kúpiť pre každý radiátor. V prípade 22 až 32-článkového radiátora je potrebná naviac tretia (stredná) závesná konzola.

pic MONTÁŽNA SADA OBSAHUJE: 2 ks závesné konzoly na zavesenie radiátora, 4 ks koncové plastové kryty vodo rov ných pro filov, 4 ks kadmio vané šrúbenia 3/4” na 1/2” (vstup, výstup, odvzdušňovací ventil, záslepka), tesnenie, 2 ks plastové skrutky M8 na vymedzenie zvislej polohy, hmoždinky a skrutky.

Montážnu sadu dodávame s čiernymi plastovými profilovými krytmi a šrubeniami, alebo s bielymi.
pic

ĽAHKÝ A S ĽAHKOU MONTÁŽOU. Vďaka nízkej hmotnosti a logickým montáž nym prvkom, ktoré obsahuje montážna sada so štandard ným zapojením 1/2”, je montáž jednoduchá a časovo nenáročná. Závesné konzoly umožňujú dodatočné vodorovné a zvislé doladenie a v prípade demontáže jednoduché zvesenie radiá tora.

RADIÁTOR MÔŽE BYŤ PRIPOJENÝ na rozvod oceľovými a medenými rozvodmi alebo rúrkami a tvarovkami z plastu, ktoré sú zosietené elektrónovým žiarením a zabraňujú difúzii kyslíka alebo kombinované so 100%-nou protidifúznou vrstvou, schválené pre teplovodné vykurovanie s max. (nárazovou) teplotou do 110 °C. Pri zapojení radiátorov na medené alebo oceľové rozvody je prípadný vznik elektrolytickej korózie v styčných bodoch eliminovaný kadmiovanými šrúbeniami, ktoré sú súčasťou montáž nej sady. Ionizácii vody 0,2 μA zabránime uzemnením systému alebo pridaním vhodného inhibítora do vody. Ako vykurovacie médium sa môže použiť len voda s pH 7 až 8,5. Po montáži, okrem odvzdušnenia, radiátory nevyžadujú zvláštnu údržbu.

pic Pri dodržaní návodu na montáž, prevádzkových pokynov a dodržaní kvality vody, t.j. pH = 7 až 8,5; prípustný obsah chloridu max. 50 mg/l a síranov max. 100 mg/l. Nesmú sa používať chemické zmäkčujúce a iné prípravky, ktoré sú agresívne voči hliníku. Vyhovuje pitná voda z vodovodnej siete alebo destilovaná voda.
Pri použití plastových alebo medených rozvodov odporúčame pridať do vykurovacieho systému inhibítor korózie na hliník (napr. BIONIBAL)
Dávkovanie BIONIBALU:
• bez podlahového vykurovania
1 % (0,5 l BIONIBALU na 50 l vody)
• s podlahovým vykurovaním
2 % (1 l BIONIBALU na 50 l vody)

Ku každému radiátoru prikladáme MONTÁŽNY NÁVOD, ktorý zároveň obsahuje aj prevádzkové a garančné podmienky. Postupy montáže sú jasné, graficky znázornené. Podľa návodu a neskôr i bez neho, montáž zvládne každá kúrenárska firma aj bez špeciálneho školenia.

BALENIE RADIÁTOROV. Obvodové časti a rohy radiátorov sú chránené dvojitým kartónom. Celý je zabalený do polyetylénovej fólie. Radiátory je možné nainštalovať spolu s balením, ktoré môžeme nechať na radiátoroch až do ukončenia stavebných prác.

ČISTENIE RADIÁTOROV je jednoduché, pomocou bežných tekutých čistiacich prostriedkov (Jar, Pril a pod.).